شهید گلاویز آقابیگی

گلاویز آقابیگی
  • نام : گلاویز آقابیگی
  • تاریخ تولد : 1350
  • محل تولد : روستای در بنده
  • تاریخ شهادت : 1359
  • محل شهادت : سنندج

سوم اسفند1350,در روستای دربنده از توابع شهرستان سنندجبه دنیا امد.پدرش محمد عزیز, و مادرش حبیبه نام داشت.خواندن و نوشتن نمی دانست.خانه دار بود.بیستم تیر 1359,در سنندج هنگام درگیری نیروهای خودی با گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه, شهید شد.مزا او در زادگاهش واقع است.