شهید تقی آقا حسینی

تقی آقا حسینی
  • نام : تقی آقا حسینی
  • تاریخ تولد : 1342
  • محل تولد : روستای حسن اباد شهر یاسوکند
  • تاریخ شهادت : 1363
  • محل شهادت : روستای دوزخ دره

نهم دی 1342,در روستای حسن اباد شهر ینسوکند شهرستان بیجار زاده شد.پدرش نصرالله, کشاورز بود و مادرش کبرا نام داشت.در حد خواندن و نوشتن سواد اموخت.پاسدار وظیفه بودشانزدهمخرداد1363, در روستای دوزخ دره دیواندره هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب بر اثر انفجار مین به شهادت رسید.پیکرش را در گلزار شهدای زادگاهشدبه خاک سپردند.