شهید غامرضا آقارضایی

غامرضا آقارضایی
  • نام : غامرضا آقارضایی
  • تاریخ تولد : 1353
  • محل تولد : شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1375
  • محل شهادت : ارومیه

یکم مهر 1353,در شهرستان بیجار چشم به جهان گشود.پدر شمحمد ابراهیم و مادرش کبرا نام داشت .تا پایان دوره متوسطه درس خواندو دیپلم گرفت.سرباز نیرو انتظامی بود.چهارم تیر 1375, در ارومیه هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله شهید شد.مدفن او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.