شهید علیجان اقامحمدی

علیجان اقامحمدی
  • نام : علیجان اقامحمدی
  • تاریخ تولد : 1345
  • محل تولد : روستای قینرجه
  • تاریخ شهادت : 1365
  • محل شهادت : بانه

دهم ابان 1345,در روستای قینرجهاز توابع شهرستان بیجار به دنیا امد.پدرش علی پاشا و مادرش گلناز نام داشت.در حد خواندن  نوشتن سواد اموخت.پاسدار وظیفه بود.شانزدهم فرورودین 1365, در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به چشم و کمر , شهید شد.مزار او در زادگاهش واقع است.