شهید سیدولی آقامیرزایی

سیدولی آقامیرزایی
  • نام : سیدولی آقامیرزایی
  • تاریخ تولد : 1337
  • محل تولد : شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1360
  • محل شهادت : روستای حصار سفید بیجار

یکم اسفند 1337,در شهرستان بیجاردیده به جهان گشود.پدرش سید عباس(فوت, قبل از شهادت)مادرش ملیحه نام داشت.تا پایان دوره ابتداییدرس خواند.پاسدار بود.سی ام بهمن1361,در روستای حصار سفید بیجار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.پیکر او در گلزار شهدای زادگاهش ب خاک سپرده شد.