شهید حسین آقایی

حسین آقایی
  • نام : حسین آقایی
  • تاریخ تولد : 1346
  • محل تولد : شهر یاسوکند
  • تاریخ شهادت : 1360
  • محل شهادت : سنندج

دوم خرداد1346,در شهر یاسوکنداز توابع شهرستان بیجار به دنیا امد.پدرش جلال,خوار و بار فروش بود و مادرش صبیح نام داشت. تا ول متوسطه در رشته انسانی درس خواند.پاسدار بود.بیست و سوم تیر 1367, در سنندج هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاببر اثر اصابت ترکش به سر ,شهید شد.مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.