شهید محمد صدیق

محمد صدیق
  • نام : محمد صدیق
  • تاریخ تولد : 1345
  • محل تولد : روستای نزار
  • تاریخ شهادت : 1367
  • محل شهادت : روستای تنگی سر

سوم اردیبهشت1345,در روستای نزاراز توابع شهرستان مریوانبه دنیا مد.پدرش علی اکبر(فوت1363) ومادرش عایشه نام داشت.خواندن و نوشتن نمی دانست.پاسدار وظیفه بود.یازدهم تیر 1367,در روستای تنگی سرسنندج هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت ترکش به شکم دست و پا, شهید شد.مزار او در زادگاهش واقع است.