شهید ابوبکر امان اللهی

ابوبکر امان اللهی
  • نام : ابوبکر امان اللهی
  • تاریخ تولد : 1343
  • محل تولد : روستای بنه خوی
  • تاریخ شهادت : 1361
  • محل شهادت : روستای نیزه رود

یکم شهریور1343,در روستای بنه خوی از توابع شهرستان بانه به دنیا امد.پدرش کریم کارگر بودو مادرش معصومه نام داشت.تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.بسیجی بود.بیست وهشتم اسفند 1361,در روستای نیزهرود باه هنگام درگیری با گروه ها ی ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر, کتف و قلب شهید شد.پیکرش را در گلزار شهدای بانه به خاک سپردند.