شهید محمد صالح آهنگری

محمد صالح آهنگری
  • نام : محمد صالح آهنگری
  • تاریخ تولد : 1345
  • محل تولد : سقز
  • تاریخ شهادت : 1367
  • محل شهادت : مهران

دوم خرداد 1345,در شهرستان سقز به دنیا امدپدرش سعید و مادرش آمینه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست.به عنوان سرباز ارتش عازم جبهه شد. بیست و یکم خرداد 1367,در مهران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش در همان  منطقه برجای ماند.