شهید ابراهیم آیین

ابراهیم آیین
  • نام : ابراهیم آیین
  • تاریخ تولد : 1339
  • محل تولد : روستای صندوق اباد
  • تاریخ شهادت : 1359
  • محل شهادت : جاده سنندج

بیست و چهارم فروردین 1339,در روستای صندوق اباد شهرستان قروه به دنیا امد.پدرش محمد و مادرش خدیجه نام داشت.تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت.پاسدار بود.بیست و هشتمشهریور 1359, در جاده سنندج توسط گروه های ضد انقلاب شهید شد.مدفن او در زاگاهش واقع است.