شهید جیران آیینی

جیران آیینی
  • نام : جیران آیینی
  • تاریخ تولد : 1347
  • محل تولد : روستای صندوق اباد
  • تاریخ شهادت : 1367
  • محل شهادت : همدان

هفتم اذر 1347در روستای صندوق اباد از توابع شهرستان قروه به دنیا امد.پدرش آغه مراد مادرش خیرالنسا نام داشت.  خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار و متاهل بود. هجدهم فروردین 1367,در بمباران  هوایی همدان به شهادت رسید.پیکر او در زادگاهش به خاک سپرده شد.