شهید مجید آیینی

مجید آیینی
  • نام : مجید آیینی
  • تاریخ تولد : 1346
  • محل تولد : روستای نارنجک
  • تاریخ شهادت : 1366
  • محل شهادت : مریوان

هفتم فرودین 1346, در روستای نارنجک از توابع شهرستان قروه به دنیا امد.پدرش محمد رحیم ,کشاورزبود و مادرش معصومه نام داشت.تا دوم راهنمایی درس خواند.او نیز کشاورزی می کرد.به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد.بیست و نهم فروردین 1366, در شهرستان مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش  خمپاره به سینه شهید شد.پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.