شهید مجید حسن زاده

مجید حسن زاده
  • نام : مجید حسن زاده
  • تاریخ تولد : 1349
  • محل تولد : آلوت
  • تاریخ شهادت : 1361
  • محل شهادت : روستای آلوت

دهم  بهمن 1349, در روستای آلوت از توابع شهرستان بانه دیده به جهان گشود.پدرش محمد, کاورز بودو مادرش خدیجه نام داشت.کارگری می کرد.دوازدهم اردیبهشت1361, در زادگاهش بر اثر اصابت گلوله به سینه توسط گروه های ضد انقلاب شهید شد.پیکر وی در همان روستا به خاک سپردند.برادرانش ابراهیم و حسن به شهات رسیده اند.