شهید احمد ابراهیمی

احمد ابراهیمی
  • نام : احمد ابراهیمی
  • تاریخ تولد : 1343
  • محل تولد : روستای کانی سفید
  • تاریخ شهادت : 1367
  • محل شهادت : زبیدات عراق

چهارم دی 1343, در روستای کانی سفید از توابع شهرستان سز به دنیا امد.پدرش محمد صالح (فوت 1362) و مادرش سارا خاتون نام داشت.در حد دوره ابتدایی درس خواند. دامپروری می کرد.سرباز ارتش بود. سوم  فروردین1367, در زبیدات عراق بر اثر اصابت گلوله به سینه , شهید شد.پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.