شهید برهان ابراهیمی

برهان ابراهیمی
  • نام : برهان ابراهیمی
  • تاریخ تولد : 1340
  • محل تولد : روستای سرومال
  • تاریخ شهادت : 1364
  • محل شهادت : بمباران هوایی مریوان

یکم شهریور1340,در روستای سرومال از توابع شهرستان مریوان به دنیا امد. پدرش عنایت,کشاورز بود و مادرش امنه نام داشت.خواندن و نوشتن نمی دانست.باطری ساز بود .سال 1363ازدواج کرد.هفتم بهمن1364,در بمباران هوایی مریوان بر اثر اصابت ترکش به گردن و پا ,شهیدشد.پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.