شهید هوشنگ ورمقانی

هوشنگ ورمقانی
  • نام : هوشنگ ورمقانی
  • تاریخ تولد : 1375
  • محل تولد : سنقر
  • تاریخ شهادت : 1338
  • محل شهادت : روستای قهرآباد سقز