شهید سید مصطفی بیاتی

سید مصطفی بیاتی
  • نام : سید مصطفی بیاتی
  • تاریخ تولد : 1333/7/8
  • محل تولد : روستای دارغیاث بیجار
  • تاریخ شهادت : 1362/1/1
  • محل شهادت : روستای کوله دیواندره