شهید علی اکبر بهاری

علی اکبر بهاری
  • نام : علی اکبر بهاری
  • تاریخ تولد : 1338/10/2
  • محل تولد : روستای برجگه
  • تاریخ شهادت : 1360/9/26
  • محل شهادت : روستای کوپه قرآن تکاب