شهید حبیب الله اقبالیان

حبیب الله اقبالیان
  • نام : حبیب الله اقبالیان
  • تاریخ تولد : 1343/1/1
  • محل تولد : روستای قباسرخ بیجار
  • تاریخ شهادت : 1361/10/21
  • محل شهادت : جبهه های کردستان