شهید یوسف افشاریان

یوسف افشاریان
  • نام : یوسف افشاریان
  • تاریخ تولد : 1337/1/11
  • محل تولد : روستای دولتشاه بیجار
  • تاریخ شهادت : 1365/4/11
  • محل شهادت : مرز مهران