شهید علی اردلان

علی اردلان
  • نام : علی اردلان
  • تاریخ تولد : 1326/9/8
  • محل تولد : بیجار
  • تاریخ شهادت : 1358/7/26
  • محل شهادت : بوکان