شهید اسماعیل احمدی

اسماعیل احمدی
  • نام : اسماعیل احمدی
  • تاریخ تولد : 1341/4/10
  • محل تولد : حسن آباد یاسوکند
  • تاریخ شهادت : 1362/6/5
  • محل شهادت : روستای کوله دیواندره