شهید سید جلیل ابراهیمی

سید جلیل ابراهیمی
  • نام : سید جلیل ابراهیمی
  • تاریخ تولد : 1343/2/6
  • محل تولد : روستای دارغیاث بیجار
  • تاریخ شهادت : 1361/7/14
  • محل شهادت : جاده بوکان-سقز