شهید سیدولی آقا میرزایی

سیدولی آقا میرزایی
  • نام : سیدولی آقا میرزایی
  • تاریخ تولد : 1337
  • محل تولد : بیجار
  • تاریخ شهادت : 1360/10/30
  • محل شهادت : روستای حصار سفید بیجار