شهید فیروز ابراهیمی

فیروز ابراهیمی
  • نام : فیروز ابراهیمی
  • تاریخ تولد : 1344/1/5
  • محل تولد : روستای میدان مظفر خان از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1362/1/2
  • محل شهادت : جاده بیجار -سنندج