شهید آزاد احمدی

آزاد احمدی
  • نام : آزاد احمدی
  • تاریخ تولد : 1344/7/1
  • محل تولد : مریوان
  • تاریخ شهادت : 1361/3/10
  • محل شهادت : روستای شاه قله دیواندره