شهید حامد احمدی

حامد احمدی
  • نام : حامد احمدی
  • تاریخ تولد : 1345/6/2
  • محل تولد : روستای بناو چان از توابع شهرستان سقز
  • تاریخ شهادت : 1366/2/10
  • محل شهادت : هزار قلعه مریوان