شهید سید سعید احمدی

سید سعید احمدی
  • نام : سید سعید احمدی
  • تاریخ تولد : 1344/3/9
  • محل تولد : روستای آله کبود از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1360/9/16
  • محل شهادت : روستای کوپه قران بیجار