شهید فاءق احمدی

فاءق احمدی
  • نام : فاءق احمدی
  • تاریخ تولد : 1339/1/1
  • محل تولد : روستای برده سفید از توابع شهرستان مریوان
  • تاریخ شهادت : 1361/2/2
  • محل شهادت : جاده روستای میر ده سقز