شهید محمود احمدی

محمود احمدی
  • نام : محمود احمدی
  • تاریخ تولد : 1316/5/17
  • محل تولد : روستای چشمه قلی از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1360/12/5
  • محل شهادت : زادگاهش