شهید محمد رحیم اشرفی

محمد رحیم اشرفی
  • نام : محمد رحیم اشرفی
  • تاریخ تولد : 1352/4/10
  • محل تولد : روستای هلیز آباداز توابع شهرستان قروه
  • تاریخ شهادت : 1372/5/6
  • محل شهادت : بوکان