شهید رضا افشاری

رضا افشاری
  • نام : رضا افشاری
  • تاریخ تولد : 1343/2/8
  • محل تولد : شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1359/8/28
  • محل شهادت : سومار