شهید حمید ایزد خواه

حمید ایزد خواه
  • نام : حمید ایزد خواه
  • تاریخ تولد : 1339/5/5
  • محل تولد : شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1361/5/1
  • محل شهادت : سرپل ذهاب