شهید رجبعلی بری بابا نظر

رجبعلی بری بابا نظر
  • نام : رجبعلی بری بابا نظر
  • تاریخ تولد : 1343/6/6
  • محل تولد : روستای آسمانبلاغی از توابع شهرسان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1364/1/28
  • محل شهادت : مریوان