شهید خداداد بهرامی

خداداد بهرامی
  • نام : خداداد بهرامی
  • تاریخ تولد : 1340/7/18
  • محل تولد : روستای کنگره از توابع شهرستان قروه
  • تاریخ شهادت : 1362/12/20
  • محل شهادت : کرمانشاه