شهید مسعود بهرامی کمانگر

مسعود بهرامی کمانگر
  • نام : مسعود بهرامی کمانگر
  • تاریخ تولد : 1340/12/16
  • محل تولد : مریوان
  • تاریخ شهادت : 1363/12/16
  • محل شهادت : سر پل زهاب