شهید گنج علی بیانلو

گنج علی بیانلو
  • نام : گنج علی بیانلو
  • تاریخ تولد : 1345/1/3
  • محل تولد : روستای بیانول از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1366/1/29
  • محل شهادت : روستای هزار قلعه مریوان