شهید حسین ترکمانی

حسین ترکمانی
  • نام : حسین ترکمانی
  • تاریخ تولد : 1349/3/9
  • محل تولد : شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1365/6/23
  • محل شهادت : فاو عراق