شهید عباس ترکمندی

عباس ترکمندی
  • نام : عباس ترکمندی
  • تاریخ تولد : 1331/4/5
  • محل تولد : روستای خسرو آباد ده شبر تو از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1361/11/16
  • محل شهادت : سنندج