شهید حاجی حسنی

حاجی حسنی
  • نام : حاجی حسنی
  • تاریخ تولد : 1340/7/1
  • محل تولد : شهرستان قصر شیرین
  • تاریخ شهادت : 1361/4/25
  • محل شهادت : شلمچه