شهید هاشم حسین زاده

هاشم حسین زاده
  • نام : هاشم حسین زاده
  • تاریخ تولد : 1342/7/3
  • محل تولد : روستای قورت دره از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1366/1/28
  • محل شهادت : مریوان