شهید ارجمند حیدری

ارجمند حیدری
  • نام : ارجمند حیدری
  • تاریخ تولد : 1338/1/10
  • محل تولد : سریش آباد از توابع شهرستان قروه
  • تاریخ شهادت : 1365/7/9
  • محل شهادت : بیمارستان