شهید غلامعلی خالدی

غلامعلی خالدی
  • نام : غلامعلی خالدی
  • تاریخ تولد : 130/1/1
  • محل تولد : روستای بالوانه معتمدی از توابع شهرستان قروه
  • تاریخ شهادت : 1364/8/1
  • محل شهادت : مریوان