شهید محمد ابراهیم خدابند لو

محمد ابراهیم خدابند لو
  • نام : محمد ابراهیم خدابند لو
  • تاریخ تولد : 1338/11/1
  • محل تولد : شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1359/10/15
  • محل شهادت : ماهشهر