شهید امیر حسین خزایی

امیر حسین خزایی
  • نام : امیر حسین خزایی
  • تاریخ تولد : 1337/4/15
  • محل تولد : روستای پیر تاج از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1362/7/4
  • محل شهادت : دیواندره روستای کوله