شهید کنعان خور آهله

کنعان خور آهله
  • نام : کنعان خور آهله
  • تاریخ تولد : 1342/7/1
  • محل تولد : روستای دل از توابع شهرستان مریوان
  • تاریخ شهادت : 1361/3/19
  • محل شهادت : روستای کاشتر مریوان