شهید درخشش دهقانی

درخشش دهقانی
  • نام : درخشش دهقانی
  • تاریخ تولد : 1344/3/4
  • محل تولد : شهر سریش آباد از توابع شهرستان قروه
  • تاریخ شهادت : 1362/9/22
  • محل شهادت : بانه