شهید عطا اله دین پژوه

عطا اله دین پژوه
  • نام : عطا اله دین پژوه
  • تاریخ تولد : 1345/6/2
  • محل تولد : روستای مران علیا از توابع دیواندره
  • تاریخ شهادت : 1366/3/27
  • محل شهادت : زبیدات عراق