شهید بهائ الدین ذبیحی

بهائ الدین ذبیحی
  • نام : بهائ الدین ذبیحی
  • تاریخ تولد : 1313/8/6
  • محل تولد : روستای بیساران از توابع سنندج
  • تاریخ شهادت : 1361/11/20
  • محل شهادت : زادگاهش