شهید شفیع رحیمی

شفیع رحیمی
  • نام : شفیع رحیمی
  • تاریخ تولد : 1344/11/1
  • محل تولد : روستای دانی کش از توابع مریوان
  • تاریخ شهادت : 1360/12/8
  • محل شهادت : سنندج